Combinatielogo esf2

ESF, het Europees Sociaal Fonds, investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Sweet Mustard krijgt dankzij deze subsidies financiële ondersteuning om onze medewerkers voor te bereiden voor de toekomst en een duurzame loopbaanbeleid te realiseren.

Via dit project streven wij ernaar om onze medewerkers te ondersteunen met uitdagingen op vlak van levenslang leren, omgaan met verschillende bedrijfsculturen en persoonlijk welzijn.

Concrete doelstellingen en resultaten

We willen een omgeving creëren waarin onze medewerkers zich veilig en ondersteund voelen in hun werk, de vrijheid hebben om zich te blijven ontwikkelen en waarin ze een gezonde balans vinden tussen hun werk en hun leven.

We ondersteunen onze medewerkers om