5 Jaar Sweet Mustard: wat hebben we eruit geleerd?

Lander Bouten en Mike Seghers kijken er als managing partners met veel plezier en voldoening op terug: de eerste vijf jaar Sweet Mustard zijn een feit! Het ideale moment om even stil te staan bij het ontstaan en de eerste stappen, maar evengoed om vooruit te kijken naar de toekomst van het bedrijf. Wat waren zoal mijlpalen, wat hebben we geleerd, en wat zijn de ambities nog verder?

Hoe het (mosterd)zaadje werd geplant

Toen Cronos en TVH vijf jaar geleden nadachten over het oprichten van een joint venture, hadden we daar wel oren naar. We voelden het allebei kriebelen om te ondernemen dus toen het telefoontje van Sam Bambust, oprichter van de OECO Groep, kwam, hadden we niet veel overtuigingskracht meer nodig. Cliché, maar waar: bij een kop koffie leerden we elkaar kennen en constateerden we een gemeenschappelijke liefde voor West-Vlaanderen en al haar fantastische bedrijven. We zetten onze ideeën op papier en al na een halfuur kwamen de drie pijlers van Sweet Mustard - Cultivating Talent, Inspiring Community & Innovating Business - tot leven. Vijf jaar en meer dan vijftig medewerkers later zitten die nog even sterk verankerd in onze (bedrijfs)cultuur.

We waren van in het begin ambitieus ingesteld en waagden met onze passie voor co-creatie, multidisciplinaire teams en lokale verankering in ons achterhoofd, de sprong. Voor Lander was softwareontwikkeling nieuw, maar daarvoor compenseerde de ervaring van Mike, die jaren developer en architect is geweest, meer dan genoeg. Mike leerde op zijn beurt dan weer de nodige zaken over business development en people management van Lander. Kortom: al sinds het planten van het eerste zaadje, bleken we een complementair duo.

De eerste mijlpalen

We dachten grondig na over onze visie, vertrekkende vanuit eigen, eerdere ervaringen. Voor ons was het erg belangrijk om lokaal talent samen te brengen en te versterken: zowel jonge wolven als ervaren profielen. We zouden ze vervolgens aansporen om te groeien door, onder andere, ruimte vrij te maken om te experimenteren en te innoveren, opleidingen aan te reiken, eigen initiatieven aan te moedigen enzovoort. Dat werd de concretisering van de pijler Cultivating Talent. De eerste hires waren mensen die klaarblijkelijk het verhaal erg ter harte hebben genomen, want de meesten zijn nog steeds aan boord. Iets om fier op te zijn.

In de jaren die volgden, stonden we open voor zowel interne als externe ideeën en initiatieven. Het netwerk van Cronos blijft ons opportuniteiten bieden en de klanten die er zijn, blijven hangen of komen zelfs terug voor extra trajecten. Ook nieuwe projecten stromen binnen, en opportuniteiten die losstaan van onze core business, zoals gastcolleges geven of deelnemen aan events, kruisen steeds vaker ons pad.

Bovendien zijn we al enkele jaren actief bezig lagereschoolkinderen te leren programmeren omdat we dat een belangrijke missie vinden. Zo zijn we partner van Whizzkids en hebben we Code@School opgericht. Het bouwen en vormen van een community stopt dus geenszins aan de muren van ons kantoor. Vergeet dan ook de alom gekende kortetermijnsamenwerkingen; bij Sweet Mustard draait het om co-creatie en een sterke, duurzame vertrouwensband.

Lessons learned

In de afgelopen jaren leerden we dat open communicatie en elkaar feedback geven nog enkele werkpunten zijn. Hoe groter ons team werd, hoe moeilijker het bleek om met iedereen in contact te blijven. Daarom zetten we actief in op communicatie via zowel online- als offlinekanalen. We geven toe dat er altijd ruimte voor verbetering is, maar we blijven eraan werken en feedback, weten onze medewerkers, is altijd welkom.

Een andere les bleek het ontwikkelen van specifieke soft skills die horen bij consultancy. Voor sommigen was die wereld nog erg nieuw, maar ook voor ervaren profielen was het soms wennen om de verschillende contexten van onze klanten voldoende te begrijpen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich optimaal kan ontplooien dus zijn we op zoek gegaan naar passende opleidingen en begeleiding op maat. Het is fijn om te merken dat velen in het team ondertussen zelf de stap zetten en vragen om specifieke trainingen of andere teamleden spontaan op weg helpen.

Ondanks onze groeipijnen, die overigens heel normaal zijn voor elke start-up, kregen we algauw bevestiging van meerdere klanten dat we goed bezig zijn. Ze vertelden ons dat ze vooral erg waarderen dat we zowel hen als de uiteindelijke eindklanten betrekken bij de software doorheen het traject. Zo zorgen we voor extra, bijzondere betrokkenheid.

Tot slot zien we op onze all-hands hoe onze collega’s hun projecten aanpakken en blijven strijden voor vernieuwende resultaten; dat leidt uiteraard ook tot een groot gevoel van gedeelde trots!

Op naar de volgende vijf!

De komende vijf jaren zullen vooral gevuld zijn met wat stilaan ons motto is geworden: groeien. Niet enkel in het aantal mensen, we zijn ondertussen al met iets meer dan vijftig, maar ook – en vooral – qua initiatieven. Dergelijke groei zien we met veel plezier gebeuren. We mogen dit jaar trouwens nog nieuwe brands aankondigen binnen onze groep. Ook daar zijn we (plaatsvervangend) fier op! We ondersteunen die initiatieven vanuit onze eigen waarden en begeleiden waar nodig.

Sweet Mustard zelf blijft op hetzelfde élan verder borduren: groeien, samenwerkingen optimaliseren en de communicatie verfijnen. Zo kunnen mooie ideeën blijven opkomen. Benieuwd naar de volgende generatie(s)!

Zin om ook deel uit te maken van onze bruisende community? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren en wie weet kunnen we binnenkort samen een nieuw (mosterd)zaadje planten!