Innovation Day Mei 2022: Inzicht in onze manier van werken

Bij Sweet Mustard organiseren we geregeld Innovation Days. Dat zijn dagen waarop ons team zich opdeelt in groepjes die werken rond nieuwe projecten en thema’s waar ze al langer mee in hun hoofd zitten. Dat kunnen innoverende ideeën zijn of concepten die al bestaan, maar nog uitbreiding of extra diepgang kunnen gebruiken. In dit artikel schetsen we alvast drie inspirerende onderwerpen: Agile opleidingen en klankbordsessies voor klanten en een heuse discovery bootcamp toolkit!

Agile opleidingen voor klanten – Ruben, Dieter & Louis

Ruben: “We geven bij Sweet Mustard al langer agile opleidingen, zowel intern als extern. Vroeger hadden we daar een standaard voor, maar we merken dat er custom onderdelen ontbreken wanneer we naar de klant gaan. We willen ervoor zorgen dat we verschillende bedrijven met specifieke noden kunnen ondersteunen. Daarom hebben we onze opleidingen geoptimaliseerd. De basisopleiding blijft er, voor klanten die nog zoekende zijn en willen weten wat bepaalde buzzwoorden zoals agile, scrum, enzovoort betekenen. Voor zij die de basis onder de knie hebben en graag dieper gaan, schaven we het bij.”

In feite maken we de opleiding meer hands-on omdat je dingen zo gemakkelijker begrijpt dan wanneer het bij pure theorie blijft. We willen zeker niet dat klanten het gevoel krijgen dat ze ‘les volgen’. Daarom is de opleiding bewust interactief. Kaders zoals Kanban en Scrum worden zo verduidelijkt, en we kunnen nuances en ideologieën van concepten zoals, pakweg, swarming beter uitleggen. Idealiter hebben mensen continue ‘aha’-momenten. ”

“Op dit moment luisteren we uiteraard al zo veel mogelijk naar klanten en werken de basisopleidingen prima. We creëren nu vooral opleidingen op maat door een soort levende toolbox te maken die groeit naarmate er meer opleidingen nodig zijn. Daaruit kan er dan altijd eentje gekozen worden die past bij alle betrokken personen binnen een bepaald project.”

Klankbordsessies voor klanten – Davy, Lander, Mike & Yannick

Davy: "Tijdens de Innovation Day bekeken wij hoe we bedrijven, en vooral hun IT-team(s), beter kunnen helpen om duurzame beslissingen te nemen rond hun digitale groei. Door hen de juiste vragen te stellen en goed naar hen te luisteren, zijn we ervan overtuigd dat we hen waardevol en persoonlijk advies kunnen geven met onze praktische ervaring op verschillende domeinen. Ons advies laat hen toe om doordachte keuzes te maken, en brengt hen inzichten en gemoedsrust.”

“We vormden ons idee door allereerst een profiel van de klanten op te stellen. Aan de hand van een value proposition canvas en een businessmodel canvas brachten we nauwkeurig in kaart wat hun wensen zijn en welke oplossing levensvatbaar kan zijn. Dit leverde informatie op die we gingen 'pitchen' bij onze collega's. Op basis daarvan bedachten we concrete acties om het finale concept af te toetsen in de markt. We gaan het gesprek aan met potentiële klanten en partners om te valideren of ons idee relevant is of eerder ijdele hoop.”

Discovery bootcamp toolkit – Charlotte, Jan, Michael & Torn

Charlotte: "Onze huidige discovery bootcamps werden opgesteld aan de hand van een vast format. Hoe meer bootcamps werden ingepland, hoe meer zicht we echter kregen op verschillende variabelen: de klant waarmee we rond de tafel zitten, diens sector of context, onze teamgenoten die tijdens de workshop aanwezig zijn… Blijven vasthouden aan eenzelfde template zorgde er dus voor dat we in ons denken werden afgeremd. Laat dat nu juist het tegenovergestelde resultaat zijn, van wat we met dergelijke workshops willen bereiken."

"Op de Innovation Day gingen we daarom met ons team in Miro aan de slag, om zo op een visuele en overzichtelijke manier de discovery in stappen op te delen. Voor het eerst brachten we ook de onderzoeksfase in kaart: wat weten we al over de klant en sector in kwestie? Is het een formelere persoon of eerder een fantasierijk type? Op basis van die informatie, passen wij onze workshop aan zodat we vanaf de eerste stap al op maat van de klant kunnen werken."

"Eens we alle onderdelen doorlopen hadden, werd het duidelijk dat we nu heel wat informatie en oefeningen hebben om mee te nemen. Het doel is een soort toolkit samen te stellen die de collega’s op een ‘plug and play’-manier kunnen gebruiken. Zo kan je, afhankelijk van de klant, maar ook op basis van eigen ervaringen en de mensen waarmee je samenwerkt, kiezen welke oefeningen het beste resultaat zullen geven. De klant krijgt dus een nog persoonlijkere aanpak en intern winnen we tijd. Het geeft ons daarnaast ook de ruimte om na te denken over nieuwe oefeningen of om de toolkit aan te vullen. Win-win!"

Geïnspireerd door onze manier van werken en wil je graag kennismaken en met ons samenwerken? Aarzel dan niet ons te contacteren; we leren je met plezier kennen!