Mockup

Belgian Pork Group

Web - MVP
Om te kunnen voldoen aan de modernisering en de noden van elke vestiging, was de Belgian Pork Group op zoek naar een Manufacturing Execution System, of simpelweg een MES. Dit MES systeem zou op termijn in verschillende productiesites geïmplementeerd worden. De vereisten voor dit pakket zijn betrouwbaarheid, een gebruiksvriendelijke lay-out voor de operator, het gebruik van state of the-art programmeertalen en technisch vlekkeloze communicatie met het ERP via API’s.

De uitdaging

De Belgian Pork Group beschikt over een aantal vestigingen waar verschillende types voorverpakkingslijnen aanwezig zijn. Deze verschillende sites hebben elk hun eigen manier om deze lijnen aan te sturen.

Dit gaat van semi geautomatiseerde planning en manuele bediening van de verpakkingslijnen, tot rechtstreekse sturing vanuit het ERP pakket Microsoft Dynamics Navision om de nodige data op te halen en de lijnen te starten. De nood aan een uniform systeem over alle sites heen, gevoed met data vanuit het centraal ERP, drong zich op.

Bovendien was de Belgian Pork Group volop bezig met de constructie van een aantal nieuwe lijnen waar de verpakking zal gebeuren door robots. Ook deze lijnen zouden aangestuurd moeten worden via het nieuw MES systeem.

Userstorymap Image 003

Onze aanpak

Discovery (light)

Om een duidelijk overzicht te krijgen van alle devices (printers, scanners, weegschalen, etc.) en hoe deze met elkaar zouden moeten communiceren, werd een interactieve workshop georganiseerd. Op basis hiervan, kon het systeemlandschap in kaart worden gebracht.

Het voordeel was dat we ons in een korte tijd konden inwerken in de complexe materie en ons zo een beter beeld vormen van het totaalplaatje.

Met behulp van persona’s werd ook de basis gelegd voor de User Interface. Door ons te verplaatsen in de rol van operator, werd duidelijk wat voor de eindgebruiker belangrijk is en hoe de interface er zou moeten uitzien.

Het resultaat

In samenwerking met de klant werd Westcom 2.0 in het leven geroepen. Het systeem is gedeeltelijk gebaseerd op de eerste versie van Westcom, een softwarepakket dat ontwikkeld werd door Belgian Pork Group en dat reeds gebruikt wordt op enkele sites.

Westcom 2.0 is een webapplicatie geworden, gestuurd door een Angular front-end en steunend op een .NET Core back-end. Het grote voordeel hiervan is dat er per site een centrale server is met de Westcom 2.0 software, in plaats van een programma te moeten installeren op elke PC die op een lijn gebruikt wordt. Dit vereenvoudigt de deploy strategie van nieuwe softwareversies aanzienlijk.

Een andere belangrijke feature is de gebruiksvriendelijkheid voor de operatoren van de lijnen, de eindgebruikers. Dit mocht uiteraard niet uit het oog worden verloren. Een belangrijk onderdeel van de applicatie is namelijk het weergeven van gedetailleerde logging van de communicatie tussen de verschillende devices (scanners, weegschalen, printers,...) die op een lijn gebruikt worden.

Via een apart “logging” onderdeel op het scherm, dat live updates van de devices weergeeft, kunnen de gebruikers volgen wat er op de lijn gebeurt.
Op die manier kan er sneller ingegrepen worden in geval van problemen en kan ook de support efficiënter gebeuren.

De ontwikkeling

Voor de ontwikkeling van Westcom 2.0 werd een co-creatie team samengesteld. Twee front-end developers, twee back-end developers en één scrum master werkten nauw samen met de product owner en functioneel analist van Belgian Pork Group.

Volgens een agile mindset en de scrumban methodologie werd gedurende een periode van 4 maanden gewerkt aan de applicatie. Korte feedback cyclussen met regelmatige reviews zorgden ervoor dat mogelijke pijnpunten snel werden opgepikt en aangepakt.

Gezien men tijdens de initiële ontwikkeling van Westcom 2.0 nog volop bezig was met de constructie van de nieuwe, robotgestuurde lijnen, was het niet mogelijk om al meteen uitgebreid te gaan testen. Daarom werd er, in overleg met de klant, voor geopteerd na de ontwikkeling te testen in korte “sprints” van een week. Er werden hierbij in nauwe samenspraak met de leverancier van de robots, specifieke onderdelen van de software afgetoetst.

“We hadden gekozen voor een .NET omgeving, en vonden in Sweet Mustard een West-Vlaamse partij, die ons kon bijstaan in dit avontuur. Met een enthousiast, jong georganiseerd team, werd dit project via een agile aanpak gerealiseerd.”

- Gregory Pyck (Operational IT manager)
Mockup

Looking back

Uit het perspectief van de klant:

We zochten een partij die dit project wilde aanpakken met een scrum methodologie, gezien de grote complexiteit en een planning die enorm onderhevig is aan wijzingen, daar dit project kadert in een groter geheel:

Er is sprake van een grote nieuwbouw, een nieuw in te richten geautomatiseerde productie, een bestaande productie die operationeel moet blijven en vele verschillende stakeholders (productiemedewerkers, planners, implementator automatisatie, project managers) die hun cruciale insteek dienden te geven en opgeleid dienden te worden.

We hadden gekozen voor een .Net omgeving, en vonden in Sweet Mustard een West-Vlaamse partij, die ons kon bijstaan in dit avontuur. Met een enthousiast, jong georganiseerd team, werd dit project via een agile aanpak gerealiseerd. Her en der dienden we uitgetekenden interfaces bij te schaven, wat gezien de omvang van dit project best meeviel.

We zijn zeer tevreden over hun methodiek, waardoor we Sweet Mustard alvast ingezet hebben op een volgend project, dat ze - we hebben er vertrouwen in - opnieuw met bravoure zullen opleveren.