Daikin case pics 05 05

Daikin

Mobile - Discovery Bootcamp - MVP - Design
Het gewenste resultaat was de verkoop van multi split systemen te stimuleren door middel van een mobiele configurator.

Verkoop stimuleren van Multi Split airco

Om de verkoop van multi split systemen (= airconditioning toepassing voor de residentiële markt) te stimuleren was Daikin Europe NV op zoek naar een applicatie die hun dealers en installateurs op een eenvoudige manier helpt in het zoeken van de best geschikte oplossing dat voldoet aan de specifieke noden van de eindklant.

Een multi split is een energie efficiënt systeem dat gebruik maakt van warmtepomptechnologie. Met dit systeem kunnen tot maximum 5 verschillende ruimtes van een woonhuis verwarmd of gekoeld worden. Het systeem onderscheidt zich ten opzichte van een klassiek pair split systeem waar slechts 1 ruimte kan bediend worden.

Onze aanpak

Basisapplicatie door Noest

Naast het bouwen van een mobile first applicatie gingen we ook na waarom installateurs het multi split systeem niet vaker aanbieden. Door middel van telefonische interviews konden we moeilijkheden of vereisten afchecken bij installateurs en inzicht verwerven in de volledige customer journey; van verkoop tot installatie.

Voor de ontwikkeling van de .NET applicatie werd beroep gedaan op de expertise van NOEST voor het verzorgen van de back-end en front-end. We stelden een team samen van UX-Designers, twee back-end developers, twee front-end developers en één PM/ Scrum Master. Via C# en .NET werd de applicatie back-end herschreven, bij de front-end werd er gebruik gemaakt van TypeScript als alternatief voor JavaScript. Andere gebruikte technologieën voor de integratie, ontwikkeling en testing waren Microsoft Visual Studio 2019 Professional, Azure DevOps, Git SCM en xUnit.NET.

Naast het maken en testen van een prototype werd er ook een user story map opgesteld. In de story map werd in kaart gebracht welke functies de applicatie moest bevatten, van authentificatie tot het voorstellen van oplossingen en andere gedefinieerde features. Verschillende filialen deelden hun bevindingen waarna enkele groepen een sketch fase van een design sprint verder uitwerkten. In overleg met Daikin werden de meest interessante features bepaald, gebaseerd op de noden van de installateurs.

Features

Via manuele ingave wordt het doel van de airco per kamer bepaald: koeling, verwarming of beide. De applicatie analyseert de specificaties van de kamers en toont de vereiste capaciteit (Watt) van de verschillende binnentoestellen. Daarnaast is een overzicht beschikbaar van productinfo zoals afbeelding, type, details en afmetingen. Door middel van configuratie wordt de beste en op maat gemaakte oplossing (combinatie van buiten- en binnentoestellen) aan de klant voorgesteld. Daarnaast toont de applicatie ook alternatieve oplossingen (met ander buitentoestel), waarbij het teveel of tekort aan capaciteit in één oogopslag te zien is.

Automatisch selectieproces

Nadat Noest en Sweet Mustard erin slaagde een basisapplicatie (MVP) te ontwikkelen, wordt er momenteel volop feedback verzameld om in een volgende fase extra features uit te bouwen. De tool berekent voortaan automatisch de meest optimale oplossing voor de klant, terwijl het keuzeproces vroeger geheel via catalogussen en de expertise van installateurs verliep.

“Met Sweet Mustard hebben we een partner gevonden die niet alleen de nodige IT expertise heeft, maar zich ook kan inwerken in de leefwereld van HVAC.”

- Dirk Dhont, Daikin Project Coördinator
Daikin Multi Split 04

Looking back

Getuigenis Dirk Dhont - Project Coördinator Digital Marketing

“Met Sweet Mustard hebben we een partner gevonden die niet alleen de nodige IT expertise heeft, maar zich ook kan inwerken in de leefwereld van HVAC.

In een periode van 6 maanden heeft Sweet Mustard ons begeleid in het volledige ontwikkelingstraject: na ons geholpen te hebben met het vastleggen en prioriteren van de business requirements werd het project opgestart. De status van de ontwikkeling werd op regelmatige basis naar ons teruggekoppeld en er werd flexibel ingespeeld op gewijzigde prioriteiten en business requirements.

We zijn heel tevreden met het eindresultaat en ook trots om deze nieuwe applicatie te mogen introduceren in onze markt.

Wij kijken er al naar uit om een nieuw ontwikkelingstraject op te starten en zo deze applicatie verder uit bouwen.”