Featured graphic

Saying Goodbye VZW

Mobile - Discovery Bootcamp - MVP - Design
Ontwerp en uitwerking van een applicatie die jongeren en volwassenen, welke recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met verlies, met elkaar wilt verbinden.

The challenge

Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten voor jongeren en volwassenen die geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. Jaarlijks organiseren ze hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer.

Uit alle sessies met deze lotgenoten is er gebleken dat ze een plaats zoeken waar ze met elkaar kunnen communiceren en een eigen netwerk kunnen creëren waarbij herkenbaarheid, anonimiteit en bereikbaarheid‘key’ is. Een dergelijk platform opzetten was dus al snel op de radar gekomen van de mensen achter Saying Goodbye: een digitale tool waarmee we deze lotgenoten in alle anonimiteit en privacy met elkaar kunnen laten communiceren over hun eigen problemen en uitdagingen. Alsook een kanaal dat 24/7 voor hen beschikbaar is.

3 5

Onze aanpak

De uitdaging

Binnen het idee van een app zitten er enorm veel uitdagingen. We wilden niet de zoveelste chatapplicatie creëren voor gebruikers maar wel echtmeerwaarde bieden. Het startpunt was de kernwaarden van Saying Goodbye identificeren en vervolgens te vertalen in een applicatie.

Op die manier wordt de doelgroep gestimuleerd om de app te gebruiken en kan Saying Goodbye hun kennis en ondersteuning verbreden van honderden lotgenoten naar duizenden (and beyond), met focus op de persoonlijke aanpak van Saying Goodbye.

De Ontwikkeling

Na de Discovery Bootcamp (zie ‘challenge’) is het team aan de slag gegaan om alle functionaliteiten in detail in kaart te brengen, dit volgens de features die vastgelegd waren tijdens de bootcamp. Ook werd de keuze van technologieën gemaakt.

React Native werd als beste oplossing naar voor geschoven omdat deze technologie het team in staat stelde om zeer snel voor twee platformen (iOS & Android) te ontwikkelen om zo het budget en de doorlooptijd tot een minimum te beperken. Dit zonder performantie of kwaliteitsverlies.

Via tweewekelijkse sprints hebben we de functionaliteiten verder ontwikkeld in samenwerking met de klant. Elke feature werd ontwikkeld en ook telkens gevalideerd, welke steeds in lijn lag met de grote blokken dat er tijdens de discovery bootcamp vastgelegd werden.

In totaal zijn er 2,5 sprints nodig geweest om het product klaar te stomen voor uiteindelijke release.

Minimum Viable Product

Een MVP (Minimum Viable Product) is een eerste werkende versie van je idee. Het bevat net genoeg (lees: de juiste) functionaliteiten om te lanceren bij eindgebruikers en te leren wat werkt.

Het doel

  • snel een digitale oplossing lanceren en testen
  • leren van gebruikers wat werkt om de belangrijkste functionaliteiteneerst te bouwen en bij te sturen waar nodig
  • voorkomen dat (ontwikkel)tijd wordt verspild aan het bouwen van onnodige functionaliteiten
  • de juiste basis leggen voor verdere ontwikkeling en schaling
Walking with iphone x mockup

Looking back

Door gebruik te maken van ons agile MVP proces, gecombineerd met het gebruik van de laatste technologieën ( React Native en Firebase) . Op deze manier hebben we een product ontwikkeld waar we hard in geloven, zowel ideologisch als technologisch.

Door korte feedback loops tussen het team en de stakeholders te in te plannen, konden we snel schakelen en binnen 5 weken een applicatie opleveren die goed doordacht en kwalitatief is.

Mensen op een anonieme maar toch veilige manier samenbrengen via een digitaal platform is een must gebleken om een gevoel van privacy en geborgenheid te behouden. Enkel op deze manier kan je een platform opbouwen waar de gebruikers in geloven.