Terug naar overzicht

Hoe wij Saying Goodbye hebben geholpen met hun digitaal communicatieplatform

De ideeën van Saying Goodbye werden omgezet in een prototype, klaar om te ontwikkelen. We deden dit tijdens een aantal interactieve workshops en betrokken toekomstige gebruikers (lotgenoten) vroeg in het proces. Gezien de lockdown periode, werden de workshops vanop afstand georganiseerd

Logo sg

Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. Jaarlijks organiseren ze hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer.

Uit alle sessies met deze lotgenoten is er gebleken dat ze een plaats zoeken waar ze in alle anonimiteit met elkaar kunnen communiceren en een eigen netwerk kunnen creëren waarbij herkenbaarheid en bereikbaarheid ‘key’ is. Een dergelijk platform opzetten was dus al snel op de radar gekomen van de mensen achter Saying Goodbye: een digitale tool waarmee we deze lotgenoten in alle anonimiteit en privacy met elkaar kunnen laten communiceren over hun eigen problemen en uitdagingen. Alsook een kanaal dat 24/7 voor hen beschikbaar is, zodat ze weten dat ze er op elk moment van de dag niet alleen voor staan, zeker tijdens de Covid-19 pandemie lijkt dit een must te zijn.

Miro 35v4 Q Rx5h9 Chrome 0 I Cwa J Qa1v

Onze aanpak

Uitdaging

Binnen het idee van een app zitten er enorm veel uitdagingen. We wilden niet de zoveelste app creëren voor gebruikers maar wel echte meerwaarde bieden. Het startpunt was de kernwaarden van Saying Goodbye identificeren en vervolgens te vertalen in een applicatie. Op die manier wordt de doelgroep gestimuleerd om de app te gebruiken en kan Saying Goodbye hun kennis en ondersteuning verbreden van honderden lotgenoten naar duizenden (and beyond), met focus op de persoonlijke aanpak van Saying Goodbye.

Discovery Bootcamp

Samen onderzochten we of de ideeën van Saying Goodbye sterk genoeg zijn om als basis te dienen van een nieuwe applicatie:

Via een kennismakingsgesprek capteerden we de eerste antwoorden op een aantal algemene vragen zoals:

  • Wie zijn jullie? Wat doen jullie en vooral, waarom?
  • Wie zijn de belanghebbenden?
  • Wat is het doel?
  • Wat zijn de obstakels, beperkingen, assumpties en risico’s waar jullie nu al weet van hebben?
  • Wat zijn jullie verwachtingen van de discovery bootcamp?
IMG 5646 min

Hoe hielpen wij hen?

We maakten kennis met Saying Goodbye, de verschillende belanghebbenden en hun visie. We leerden het doelpubliek kennen en verzamelden assumpties en vragen. Op basis hiervan gingen we op onderzoek.

Door middel van gebruikersonderzoek verkregen we antwoorden op volgende vragen:

  • Hoe kunnen we jongeren een breder netwerk aanbieden waar ze zich veilig voelen?
  • Hoe kunnen we jongeren helpen in hun verwerkingsproces, maar ook met hun persoonlijke groei?
  • Hoe connecteren we leden & lotgenoten op een digitale manier?
  • Hoe gaan we ervoor zorgen dat de begeleiders zo bereikbaar mogelijk zijn?

We beantwoordden deze vragen op zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve manier.

We voerden interviews uit met mensen uit het doelpubliek. Op deze manier wilden we enerzijds inzicht krijgen in de doelgroep en anderzijds nagaan of de behoeften, pijnpunten en verwachtingen die we verzamelden over deze eindgebruikers ook daadwerkelijk leven bij hen. Daarnaast onderzochten we ook het proces, de manier van werken en de ervaring die eindgebruikers momenteel hebben wanneer ze in contact komen met de Saying Goodbye opvolging.

Aan de hand van de informatie die we uit de workshops haalden en de interviews met de gebruikers, werd een prototype gemaakt. We lieten de eindgebruikers zelf aan het woord via usability testing. Dit gaf directe feedback over hoe zij het prototype ervaarden, zowel positief als negatief.

We overlegden voor en na elke stap met de betrokkenen van Saying Goodbye om inzichten te delen en bij te sturen waar nodig.

Walking with iphone x mockup min

Looking back

Jongeren hechten enorm veel waarde aan privacy en anonimiteit, dit zal de basis vormen voor de applicatie in wording. Het resultaat mag er dus zijn: een waardevol prototype dat klaarstaat om omgezet te worden naar een digitale applicatie om zo de ondersteuning welke Saying Goodbye aanbiedt, uit te breiden naar een groter doelpubliek zodat ze een tool voorhanden hebben om een eigen netwerk te gaan creëren om over hun verhalen te communiceren. We hopen hiermee de communicatie barrière te verkleinen en aan te tonen aan alle lotgenoten dat ze niet alleen zijn in hun verhaal en dat iedereen nog kan groeien in het verwerkingsproces, dit op hun eigen tempo.

Binnenkort starten we de ontwikkeling van deze applicatie met als doel om die snel in de handen van de jongeren te kunnen krijgen.

Kudos to the team!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info