Vanheede Plus 2020 05 12 hand met iphone

Vanheede

Mobile - Discovery Bootcamp - MVP - Design
Vanheede wil inzetten op hun digitale strategie. Hun doel is zo efficiënt mogelijk communiceren met hun klanten. Tevens willen ze een modulaire architectuur neerzetten die klaar is voor de toekomst. Het resultaat is de mobiele app VanheedePlus, waarbij klanten hun afvalkalender kunnen raadplegen en afvalophalingen zelf kunnen beheren.

Uitdaging

Vanheede Environment Group, een West-Vlaamse familie-onderneming, is gespecialiseerd in de inzameling, sortering en verwerking van bedrijfsafval. Ze helpen afval verwerken tot nieuwe grondstoffen en spelen een sleutelrol in de circulaire economie. Hun activiteiten richten zich voornamelijk op de Benelux en Frankrijk, met de ambitie om verder te groeien.

Vanheede is volop aan het digitaliseren en heeft zichzelf het ambitieuze doel gesteld om tegen eind 2021 alle oproepen van haar klanten digitaal te behandelen. Momenteel gebruikt 75% van de klanten het bestaande klantenportaal myVanheede en daarom wou men graag tegen eind 2019 een intuïtieve mobiele oplossing om nog efficiënter te communiceren met klanten. Tegelijkertijd was het de bedoeling om de onderliggende architectuur van het huidige platform aan te pakken en te laten evolueren naar een modulaire en uitbreidbare architectuur.

Onze aanpak

Discovery Bootcamp

We brachten alle stakeholders samen tijdens een Discovery Bootcamp. Dit is een meerdaagse workshop waarbij we samen het doel van het project en de prioriteiten bepalen. We gingen samen op zoek naar de meest geschikte oplossing, maakten een klikbaar prototype en toetsten dit af met eindgebruikers. Het resultaat was alignering, focus en een gevalideerde oplossing.

Na deze intensieve week kon er onmiddellijk met de ontwikkeling gestart worden. Het co-creatie team bestond uit een Product Owner van Vanheede, 2 Backend ontwikkelaars, 2 Frontend ontwikkelaars (waaronder iemand van Bazookas), 1 UX Designer en 1 Scrum Master. Allen hadden (voor het grootste deel) deelgenomen aan de Discovery Bootcamp en waren dus al volledig op de hoogte van de complexiteit van de wereld van de afvalverwerking.

De oplossing

Het eerste doel was om de kalender en het overzicht duidelijk weer te geven. We streefden ernaar om tegen eind 2019 onze MVP (Minimum Viable Product) klaar te hebben. Dankzij de keuze voor scrum als methode en het reeds bepalen van de prioriteiten in de voorgaande workshops konden we snel schakelen. Er werd tweewekelijks met de stakeholders afgetoetst en bijgestuurd waar nodig. Hierbij werd ook telkens een inzicht gegeven in het up-to-date budget. Ons eerste doel werd dan ook succesvol behaald dankzij het harde werk van het volledige team.

Het tweede grote doel was om ook het beheer van het “bijzonder en gevaarlijk afval” te ondersteunen in de applicatie. Hier zijn we ook gestart met een workshop met experten uit de business. Samen brachten we de uiterst complexe flow in kaart en brainstormden we over mogelijke oplossingen Op basis hiervan werd de knoop finaal doorgehakt door de Product Owner, dit zorgde voor alignering en focus.

The development

Our first goal was to have a user-friendly calendar and overview of the waste collections. By the end of 2019, we wanted to have a Minimum Viable Product (MVP). An MVP is the first working iteration of an application and contains only the most essential functionalities. As a development team, an MVP lets you:

  • Quickly launch and test a digital solution
  • Learn from users what actually works, so you can set functional priorities
  • Prevent resources from being wasted on developing unnecessary functionalities
  • Lay the groundwork for further development and scaling

Our second goal was to enable the management of hazardous waste retrieval appointments in the application, since users have to schedule these themselves. We discussed its development in a dedicated workshop during the bootcamp with some experts, because it requires specialist knowledge. Vanheede’s product owner had the final say in our project, which also helped to set priorities.

Because we used the Scrum methodology and already determined the priorities in the Discovery Bootcamp, we achieved both the MVP and hazardous waste retrieval feature relatively quickly. We held biweekly update meetings with our stakeholders, in which we also reported on the budget.

IMG 20190814 110309

Looking back

Het uiteindelijke resultaat is een mobiele applicatie die de klant in staat stelt om zijn eigen afvalkalender te beheren, nieuwe bestellingen te plaatsen of toekomstige bestellingen te annuleren, en dit volledig digitaal. VanheedePlus past binnen een doorgedreven digitale strategie van Vanheede om zo efficiënt mogelijk te communiceren met haar klanten. Hierdoor wordt er ook minder contact opgenomen met de servicedesk en salesverantwoordelijken, waardoor zij meer kunnen focussen op andere taken.

Het release plan bestond eruit om de app gradueel uit te rollen naar klanten. Eerst naar ambassadeurs, dan geleidelijk aan provincie per provincie (1 per landstaal) zodat we ook konden bijsturen en gradueel kinderziektes eruit zouden kunnen halen. Deze aanpak is door de Corona-situatie versneld omdat de app bij de eerste fase reeds had aangetoond een grote meerwaarde te zijn voor de business.

De app is nu downloadbaar via de App Store en Google Play Store.