Foto 4 min 1

Zeticon

Web - Discovery Bootcamp - Design
Ontwerp van moderne en coherente producten. Tegelijkertijd hielpen we mee de architectuur voor de frontend van de oplossing uittekenen. Om de realisatie en het onderhoud van hun product productief te laten verlopen, hielpen we de klant ook een design systeem opbouwen. Resultaat: een nieuwe gebruikersinterface voor MediaHaven en DigiHaven.

De uitdaging

Zeticon levert haar klanten sinds 2011 een veelzijdige en schaalbare oplossing voor het beheer, de distributie en het archiveren van allerhande digitale bestanden. Hun belangrijkste product, Mediahaven, wordt dan ook door een heel divers publiek gebruikt. Het klantenportfolio omvat zakelijke bedrijven, maar ook klanten in de media en in de publieke sector, zoals steden en gemeenten.

Zeticon wil graag duurzaam groeien. Dit willen ze doen door het bestaande product toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Ze willen ook andere producten aan het platform toevoegen om andere doelgroepen aan te spreken.

Zeticon had nood aan expertise om de complexe noden te vertalen naar eenvoudige interfaces. Daarnaast wil Zeticon advies om goede, toekomstgerichte keuzes te maken voor de ontwikkeling van de gebruikersinterface.

Foto 1 1 Foto 3 min

Onze aanpak

Prototype

Start waar je bent. Eén van de eerste stappen in de begeleiding van Zeticon was dan ook om de huidige situatie te leren kennen. We hielpen hen interviews met klanten en gebruikers plannen en uitvoeren. Dit onderzoek leverde meer inzicht in de noden van klanten, de sterktes en tekortkomingen van hun huidige product.

Vervolgens organiseerden we workshops waarin met een user story map alle noden van gebruikers en functionaliteiten van de oplossing overzichtelijk werden geïdentificeerd. Dit bood ons de juiste context om een concept uit te werken voor de vernieuwde gebruikersinterface en de technologie om dit te ondersteunen. We bouwden een prototype, een simulatie van de werkelijkheid, om ons idee te kunnen evalueren.

Front-end architectuur

Tegelijkertijd hielpen we mee de architectuur voor de frontend van de oplossing uittekenen. Om de realisatie en het onderhoud van hun product productief te laten verlopen, hielpen we de klant ook een design systeem opbouwen. Dit is een soort bouwdoos, een volledige verzameling van herbruikbare componenten en de richtlijnen om ze te integreren in het product. Het werd de basis voor de gebruikersinterface van al hun producten.

Back up foto 4 min

Looking back

De samenwerking met Zeticon is nog volop aan de gang. Het is nog te vroeg om de volledige impact van ons werk te meten. Maar aangezien we stapsgewijs te werk gaan, hebben we wel al de volgende dingen gerealiseerd:

  • We bundelden onze eigen krachten op vlak van ontwerp en front-end ontwikkeling met de sterktes van Zeticon. Deze integratie bracht toegevoegde waarde zonder afbreuk te doen aan bekwaamheid en de eigenheid van het bestaande team.
  • Een design systeem, genaamd StyleHaven, met herbruikbare componenten voor zowel MediaHaven als DigiHaven. Het systeem werd sinds dag één gebruikt en werd geleidelijk aan uitgebreid volgens de noden van de producten die hiermee worden gebouwd.
  • Ontwerp van een nieuwe gebruikersinterface voor MediaHaven, specifiek voor het beheer van allerhande media. De eerste versie werd in het voorjaar van 2020 op de markt gebracht.
  • Sinds 2020 is ook de eerste versie van een nieuwe product, DigiHaven, beschikbaar gemaakt voor gebruikers. DigiHaven brengt een oplossing voor het archiveren van dossiers met allerhande digitale bestanden. Dit product zal een bijkomend tastbaar resultaat zijn van de geïntegreerde aanpak van Zeticon en Sweet Mustard.