[Interview] TVH over Sweet Mustard: Een samenwerking boordevol potentieel 20 Jul 2017

[Interview] TVH over Sweet Mustard: Een samenwerking boordevol potentieel 20 Jul 2017

TVH gaat in zee met de Cronos Groep om het tekort aan gespecialiseerde IT-experts aan te pakken. Het resultaat: Sweet Mustard, een West-Vlaamse talent community die werk wil maken van uitdagende en innovatieve IT-projecten. Hoog tijd om de betrokken partijen aan de tand te voelen over het hoe en waarom van deze joint venture.

Als eerste aan de beurt: Ann Mattheeuws, Software Development Manager bij TVH.

Waarom is Sweet Mustard belangrijk voor TVH?

TVH is een sterk groeiend bedrijf. Onze business staat niet stil en verwacht hulp vanuit IT en automation om de steeds groeiende vraag van initiatieven te kunnen faciliteren.
Er staan echter meer initiatieven in de stijgers dan we kunnen uitvoeren met onze huidige bezetting. Om die pieken op te vangen, willen we kunnen vertrouwen op een sterke partner, die zowel samen met ons nadenkt over de opzet en de aanpak als de effectieve ontwikkeling zelf van de oplossingen. De joint venture tussen Chronos en TVH biedt hiertoe een heel mooie opportuniteit.

Daarnaast willen we blijven investeren in onze eigen mensen. We focussen hierbij op een verdere uitbouw van een pool van developers, analisten, e.d. Tevens is het de bedoeling om iedereen mee te nemen in onze nieuwe manier van werken en de technische vooruitgang die we vooropstellen. Adequate coaching van onze mensen is bijgevolg cruciaal. Ook hier zien we Sweet Mustard een voorname rol spelen.

Ann Mattheeuws

Wat zijn de verwachtingen van deze partnership?

We verwachten een kwalitatieve dienstverlening met de nodige maturiteit en ownership om onmiddellijk te kunnen participeren in onze squads.
Niet alleen om functioneel mee te draaien, maar ook om door kruisbestuiving collega’s te laten groeien in hun functie.

Hoe ziet een dag in het leven van een developer / (young) potential er uit binnen TVH?

We werken op een agile manier, dus heel wat squads starten de dag met een daily stand-up. Alle teams zitten samen per squad om de onderlinge communicatie te optimaliseren. Zo werken business analisten en developers vaak requesten samen uit: van high level naar fijnmazige analyses. Ook de testers betrekken we zo vroeg mogelijk, zodat de acceptatiecriteria voor iedereen duidelijk zijn. Op deze manier vermijden we verkeerde assumpties en rework.

Ook hechten we belang aan pair programming en het “four eyes principle”. Dit geeft ons enerzijds garanties dat meer dan 1 developer kennis heeft van de opleveringen, maar ook dat een andere collega een cross-check kan doen.

Tot slot werken we ook sterk naar test automation toe. Dit om zeker te zijn dat een aanpassing geen ander probleem triggert. Echter, dit impliceert niet dat manuele testing van de baan is. Issues worden functioneel gereviewed door een tester of door iemand van de business. In overleg met hen kan een issue dan naar productie gezet worden of kan er bijgeschaafd worden.
Met behulp van onze kwaliteitsgaranties (code reviewing, test automation, manuele testing,…) streven we naar 100% business continuity.