Hoe bepaal je de juiste technologie? Zo doet Sweet Mustard het

Bij Sweet Mustard noemen we onszelf technologie-agnosten. Dat wil zeggen dat we geen voorkeur hebben voor een specifieke technologie. Het is een bewuste keuze, die voortkomt uit de filosofie dat elk probleem een eigen oplossing en dus een goed afgestelde technologie vraagt. Hoe we dan de meest geschikte technologie kiezen? Dit zijn de criteria die ons helpen bij de beslissing.

Waar ligt de nood?

Al van bij de start van elk project voeren we een uitgebreid onderzoek: onze discovery. We kijken naar het probleem van de klant en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Wat heb je nodig? Welke meerwaarde wil je creëren, voor je eindklant en voor de business? We challengen ook het antwoord daarop: waarom dénk je dat nodig te hebben? Liefst van al betrekken we de eindgebruiker zo veel en zo vroeg mogelijk, want daar zitten soms de meest interessante inzichten; op basis van hun noden bepalen we wat voor oplossing je nodig hebt, en die oplossing bepaalt voor een groot deel de keuze van technologie.

Sweet Mustard app

Wat met kostprijs en budget?

Het kostenplaatje? Niet onbelangrijk wanneer je een technologie kiest. Daarbij kijken we breed. Want niet enkel de grootte van het project en de omlooptijd van de ontwikkeling bepalen de kost, je moet ook rekening houden met licentiekosten, hosting, onderhoud en meer.

Welke expertise is intern aanwezig?

Als klankbord, adviseur, coach en uitvoerende partner staat Sweet Mustard voor je klaar – voor, tijdens en lang na elk project of digitale transformatie. Daarbij besteden we veel aandacht aan de samenstelling van je team. Welke expertise en competenties heb je in huis voor de ontwikkeling en onderhoud? Een grote IT-dienst met een uitgesproken voorkeur voor een bepaalde technologie vraagt namelijk een andere aanpak dan een kleinere KMO met één IT-manager.

Zijn er bestaande technologieën waar we rekening mee moeten houden?

Daarbij speelt ook de bestaande technologie binnen het bedrijf een rol. We kijken welke apps en programma’s er al liggen en of die naar behoren werken. Zijn er bijvoorbeeld ERP, CRM, of WMS-pakketten waar de nieuwe toepassing aan gelinkt moet worden? Daarbij kijken we altijd kritisch naar wat er al is – zo is het niet altijd interessant om verder te bouwen op verouderde technologiestacks. Hoewel Sweet Mustard de nodige ervaring heeft met verderbouwen op legacy technology, zoeken we altijd naar een uitweg als de klant het gevoel heeft zichzelf vastgereden te hebben met bepaalde technologische keuzes uit het verleden.

Wat zijn de vaardigheden op de markt?

Ook het beschikbare talent op de markt speelt een grote rol. Systemen waarvoor je voor development en support nog moeilijk mensen gaat vinden, raden we af. Ook daar adviseren we je graag bij: dankzij ons brede ecosysteem hebben we een goed beeld van welke skills aanwezig zijn. Als de oplossing van de klant vraagt om een technologie die buiten onze intern expertise ligt, dan gaan we in ons ecosysteem op zoek naar die expertise.

Hoe duurzaam is de technologie?

Last but not least: kan je enigszins inschatten hoelang een technologie nog relevant blijft? Bij Sweet Mustard zijn we op onze hoede voor hype-technologieën: dat zijn razendsnel opkomende nieuwe technologieën die achteraf vaak een stille dood sterven. En niets zo jammer als een digitaal product dat je na enkele jaren helemaal opnieuw moet bouwen. We kiezen in die optiek uitsluitend voor technologieën die bedrijfszekerheid garanderen. Dat kunnen enerzijds gevestigde waarden zijn, maar ook cutting edge technologieën die zichzelf al bewezen hebben maar nog geen brede community hebben.

Is de klant zelf vragende partij voor zo’n nieuwe technologie? Dan gaan we hier graag in mee, zij het met de nodige voorzichtigheid en een duidelijk beeld van de mogelijke risico’s. Bleeding edge technologieën, dat zijn gloednieuwe uitvindingen waarvan zelfs de makers nog niet weten of het iets kan worden, sparen we voor onze Innovation Days. Daar experimenteren we er volop mee om te kijken of die technologie over enkele jaren iets kan worden.

Sweet Mustard engineers

3 tips om in het achterhoofd te houden

  • Oud is niet noodzakelijk out. Sommige technologieën die al jaren oud zijn, kunnen uiterst relevant zijn. Andere technologieën lopen wel degelijk op hun eind na een bepaalde periode. Een technologie is pas outdated als die niet meer onderhouden wordt. Over het algemeen kan je stellen dat zolang er grote spelers geloven in een bepaalde technologie, die nog enige tijd onderhouden en ondersteund zal worden. Daarom houden onze Sweet Mustard-techneuten het landschap nauwlettend in de gaten.
  • De negatieve kanten van een technologie zijn niet noodzakelijk negatief voor jou. Je zal op het internet tal van vergelijkingsmatrixen vinden die de pro’s en cons tegen elkaar afwegen. Analyseer goed of de negatieve eigenschappen van een bepaalde technologie wel van toepassing zijn op jouw project.
  • Maak de keuze rationeel. Hou emoties en persoonlijke voorkeur uit het spel. De technologie is onderhevig aan de oplossing. Altijd. Als je eerst de technologie kiest, dan beperk je jezelf in de mogelijke oplossingen. Je kan dan wel een fantastische oplossing creëren, maar mogelijk matcht die niet 100% met wat de eindgebruiker nodig heeft.

Sweet Mustard helpt je graag bij je keuze

Onze techexperts houden trends en evoluties in de gaten op dagelijkse basis, en zijn zo helemaal op de hoogte van de meest relevante technologieën. Met onze kennis van het landschap en onze expertise in custom software in meerdere talen gaan we samen op zoek naar de beste oplossing voor jouw onderneming.

Neem contact op en laat je inspireren.