Tech trends in productinnovatie: hoe benut je ze?

Van AI tot customer centricity, van sustainability tot IoT – aan buzzwords geen gebrek in de wereld van digitale producten. Welke trends zijn momenteel brandend actueel, en belangrijker: welke trends zijn voor jou relevant? Hoe ga je er als bedrijf slim mee aan de slag en hoe kan je er waarde mee creëren? Een gesprek met Sweet Mustard co-founder Lander Bouten.

Wat zijn de trends van het moment?

“Eerst en vooral is het belangrijk aan te kaarten dat er verschillende types trends zijn. Er zijn de grotere, algemenere trends die een beeld geven van wat er leeft in de wereld. Denk dan aan de gekende zaken zoals duurzaamheid, security en privacy voor zowel burgers als bedrijven. Dat zijn hot topics in de bredere zin die we ook al toepassen in digitale producten.

In technologie hebben we nog specifiekere trends. De hype cycle is daarbij interessant: zo is AI de laatste maanden ronduit ontploft. Het zit helemaal bovenaan op de piek en leeft bij het brede publiek. Het is zo nadrukkelijk aanwezig en snel evoluerend dat veel bedrijven in een fomo-kramp schieten. Verder blijven de trends van de laatste jaren actueel: automatisering en robotisering, IoT, 5G, het hele data-gebeuren … We zien dat daar veel relevante use cases rond ontstaan; zo zijn we al heel lang bezig met het verzamelen van data, nu stellen bedrijven zich de vraag wat ze er eigenlijk mee gaan doen.”

Sweet Mustard studio Lander 2 LR

Welke trends van de laatste jaren hebben het digitaal landschap veranderd?

“Dat zijn opnieuw diezelfde tech trends, zoals AI en security, maar ook de manieren van werken, zoals lean of agile werken en design thinking. We zien vooral dat er heel wat evoluties aan de gang zijn die een goede implementatie van die tech trends mogelijk maken. We gaan onder andere van het klassieke watervaldenken naar een meer iteratieve en creatieve manier van werken. Bij de opstart van Sweet Mustard moesten we daar bij veel bedrijven awareness rond creëren, terwijl we nu zien dat de meeste bedrijven werken zoals wij. Nu kijken ze naar de volgende stap: onze teams staan er, maar we merken dat er zand in de machine zit – hoe kunnen we dat optimaliseren?”

Hoe bepaal je of een trend van blijvende aard is?

“Dat is een moeilijke. Je kan dat enerzijds doen door rustig te blijven en te kijken hoe iets gedragen wordt. Voor elke technologie loont het om te kijken van waar ze komt of welk bedrijf erachter zit. Denk bijvoorbeeld aan Matter, een compleet nieuwe smart home standaard die gedragen wordt door grote spelers; dat vertelt ons dat er wat in zit. We houden de new kids on the block in de gaten en kijken of we mee moeten evolueren. We houden ook bij of klanten veel vragen naar een specifieke nieuwe technologie, en toetsen dat af met onze inhouse kennis en hoe de technologie evolueert tegenover andere technologieën.

Daarbij helpt het grote netwerk van Cronos aan de Leie ook, wat ons in staat stelt om met heel veel mensen te praten en kennis te delen. Dankzij bedrijven die specifiek focussen op bijvoorbeeld AI of andere trends weten we al beter welke trends blijvers zijn en welke niet.”

Moeten jullie klanten ook op de hoogte blijven van trends? En hoe doen ze dat dan best?

“Idealiter wel, maar we helpen hen daar uiteraard graag bij. Sowieso is ‘digitaal’ intussen bij veel bedrijven integraal onderdeel van de strategie of het productportfolio, dus ze zijn wel mee. Ook gaan veel bedrijven actief op zoek naar trends. Soms horen ze er veel over maar weten ze nog niet hoe ze er hun portfolio of diensten mee kunnen verrijken. Vooral daar willen we helpen: we zoeken naar hoe ze er extra waarde mee kunnen creëren, relevanter kunnen worden, of een betere klantervaring kunnen bieden. Met technologie zelf ben je niet veel, het gaat om de waarde die de technologie voor jou kan creëren. Daarom is het belangrijk dat we in gesprek gaan, om een beeld te kunnen scheppen van wat een specifieke technologie voor je bedrijf of je eindgebruikers kan betekenen.”

“Met technologie zelf ben je niet veel, het gaat om de waarde die de technologie voor jou creëert.”

- Lander Bouten

“We proberen ook actief te inspireren. Met Cronos aan de Leie brengen we CIO’s samen om te sparren over nieuwe technologieën en te horen waar ze ‘s nachts van wakker liggen. We delen onze kennis ook met studenten en scholen. Klanten die eens over een tech vraagstuk willen pingpongen zijn dus meer dan welkom. We organiseren trouwens ook innovatieworkshops met tech experts die vanuit hun verschillende disciplines een probleem of vraagstuk van de klant bekijken.”

Hoe past Sweet Mustard die trends toe?

“Bij Sweet Mustard zijn we technologie-agnostisch. We helpen onze klanten de juiste digitale tools, software en oplossingen te bouwen, maar nooit for the sake of technology of vanuit een bepaalde techfomo. We volgen de technologie op en kennen de toepassingsgebieden, en als we weten dat we er iets mee kunnen doen, dan zorgen we dat we alles in huis hebben om er iets mee te kunnen bouwen.

We gaan niet snel met hypes aan de slag, wel met bewezen technologieën. Wij bouwen oplossingen waar allerlei soorten technologie in zitten, ook trending technologieën. Maar ook voor de manier waarop je samenwerkt zijn er trends te spotten. Een van die zaken waar Sweet Mustard erg op inzet is co-creatie, iets waarvan we van veel bedrijven horen dat het echt werkt. We werken ook agile en volgens de design thinking-methode: dat is intussen ook al ingeburgerd.

We kijken ook continu om onze eigen werking te optimaliseren. Vanuit onze vakgroepen rond bepaalde domeinen leren we nieuwe dingen bij. We hebben verder onze lunch & learns, avondsessies, experten die komen spreken, Innovation Days waarbij we tweemaal per jaar focussen op bepaalde thema’s … We monitoren wat Sweet Mustard moet kennen en kunnen binnen drie en vijf jaar, en passen ons daarop aan.”

Hoe doe je tech trends voor jou werken?

“Volgens ons zit de kracht van verschillende technologieën vaak in de combinatie. Je kan inzetten op AI en IoT en 5G, maar als je ze combineert, dan sta je echt een stap verder. Zo maak je producten écht innovatief. Die zaken goed begrijpen en dat bij klanten krijgen, daar gaan we voor.

Verder kan je wel specifieke trends hebben, maar nog belangrijker zijn innoverende use cases. Want er zijn grote verschillen in toepasbaarheid per technologie en per industrie. Zo kan AI in ziekenhuizen goed gebruikt worden om bijvoorbeeld grote hoeveelheden röntgenfoto’s te scannen en zo bij te leren. Om te zien welke technologie een meerwaarde kan bieden, heb je een combinatie van disciplines nodig. En niet enkel techneuten, maar ook chirurgen en diensthoofden, mensen die processen kennen. En als je dán bijvoorbeeld AI kan toevoegen, dan kom je er wel.”

SWTMSD Blog Innovation Trends 02

NoWire als specialist in IoT

“In dat kader van potentieel ontdekken hebben we NoWire opgericht. Dat dochterbedrijf binnen Sweet Mustard focust 100% op de vraag ‘hoe kunnen we apparaten slim maken’. Klanten komen naar ons met hun product, wij kijken hoe we dat best slim maken, connecteren of besturen. Welke technologieën, zoals 5G of IoT, kunnen erop toegepast worden, en hoe kunnen we de data benutten?

De synergie met Sweet Mustard is sterk aanwezig: NoWire focust op het uitbreiden van software op fysieke producten, Sweet Mustard zal daarvoor goede software, een gebruiksvriendelijke app of een handig dashboard bouwen. Ook dochterbedrijf Octoo kan je daarin betrekken: zij kijken hoe mensen interageren met dat slimme apparaat.”

Aan de slag: hoe weet ik op welke trends ik moet inzetten?

“Zorg dat je begrijpt welke opportuniteiten er zijn, stel de juiste vragen en doe je onderzoek. En kom eens langs om te praten. Wij challengen alles: hebben jullie een bepaalde technologie wel écht nodig, verwachten je klanten dat wel? We vertrekken vanuit concrete use cases en zorgen ervoor dat je je niet blindstaart. Laat je bijvoorbeeld inspireren op onze Innovation Days of tijdens een innovatieworkshop.”